Browsing recently published posts
Page 6 of 30

ชัดๆ “ราคายาง” สาละวันเตี้ยลง! ทำ “ม็อบยาง” อด #กินหลากหลาย หันป่วนเขย่านกหวีดเคลื่อนใหญ่ “สิงหา”

คำประกาศระดมพลเคลื่อนไหวใหญ่ในเดือน “สิงหาคม” เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ นั้น สะท้อนความจริงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีว่า ระยะเวลาที่ “รัฐบาลคณะรัฐประหาร” ครองอำนาจมาเกินกว่า 1 ปี นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา “ราคาสินค้าเกษตร” ให้กับ “เกษตรกร” ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ โดยเฉพาะกรณีคำประกาศของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ไอดี “ชญานิน คงสง” ที่เคยมีชื่อเป็น “อดีตแกนนำม็อบชาวสวนยาง” ที่ชุมนุมปิดถนนแยกควนหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงปี 2556 เพื่อเรียกร้องเรื่องราคายางพารา แบบสูงสุดที่ราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งต่อมา “ม็อบชาวสวนยาง” บางส่วนที่ได้ร่วมปิดถนน ในช่วงปี 2556  ก็ได้จัดการ “ชุมนุมคู่ขนาน” และประกาศเข้าร่วมกับ “ม็อบ กปปส.” ของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ในการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดย คสช. ขึ้น ที่ได้โพสต์ข้อความ […]

#นกหวีดในมือกูสั่น !! “ม็อบยางควนหนองหงษ์” ปรี๊ดแตก “ยางตก” ประกาศระดมพล “สิงหา” ลั่น ไม่สู้..ตายแน่

สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยล่าสุดหลายฝ่ายเริ่มทำนายว่า ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558 ทุกอย่างจะดำดิ่ง สาหัสมากกว่าเดิม โดยล่าสุด “ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ออกมาเปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกของไทย อาจร่วงหนักสุดรอบ 6 ปี โดยทิศทางการส่งออกไทยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 จะลดลง 3.8% จากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งเป็นการติดลบหนักสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งการที่ “เศรษฐกิจไทย” ต้องพึ่งพา “การส่งออก” เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม การที่ “การส่งออก” จะ “ติดลบ” และ “ต่ำที่สุดในรอบ 6ปี” จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า “รัฐนาวาประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะนำพาประเทศไปในทิศทางใด เพื่อไม่ให้ “คนไทย” ต้องเผชิญกับ “มรสุมสาหัสสากรรจ์” ดังข้อมูลที่ปรากฏ แต่กระนั้นก็ลืมไม่ได้ว่าอีก “ปัจจัยหนึ่ง” ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เช่นกัน ก็คือ “ราคาสินค้าเกษตร” ที่วันนี้ยังอยู่ใน “ระดับต่ำ” […]

5เดือนไม่ฟื้น! ต่างชาติ ยังเมินขอลงทุนไทย “ม.ค.-พ.ค.58” จีน-อเมริกา-ญี่ปุ่น-ยุโรป "ลด" เงิน-โครงการ ต่อเนื่อง

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียด “สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม)” ซึ่งสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วง 5 เดือนของต้นปี 2558 ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ” ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการลงทุนในช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 รายงานดังกล่าวระบุว่า “สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน ปี 2558 (มค.- พค.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนโครงการลดลง ร้อยละ 53.6 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงถึงร้อยละ 94.0 โดย ปี 2557 (มค.-พค.) มีจำนวน 334 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 229,980 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 (มค.-พค.) มีเพียง 155 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนเพียง 13,645 […]

“แรงงาน” คาดกรกฎา’58 “ตกงาน” อีก 3.6 แสน กลุ่มเคยทำงานมาก่อน จ่อ “เตะฝุ่น” รวดเดียว 2 แสน

ภายหลัง “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” กระทรวงเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เผยแพร่ “สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เดือนพฤษภาคม 2558)” โดยพบว่า จำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 3.55 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการ ว่างงานร้อยละ 0.9 ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.1 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (จาก 3.24 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน) ไปก่อนหน้านี้นั้น ล่าสุด “กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน” ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูล “สถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องการแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558” พร้อมกับเผยแพร่ “วารสาร สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมิถุนายน 2558” ออกมา โดยเอกสารทั้ง 2 ชิ้นอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่นเดียวกัน   โดย “วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมิถุนายน […]

เตือน “ไฟแดง” อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “ไม่ปกติรุนแรง” สิงหา’58 น่าห่วง อึ้งเศรษฐกิจแย่ “ยอดขาย” ร่วง!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ขึ้น “ไฟเหลือง”  ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ได้เผยแพร่เอาไว้ในเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( http://www.oie.go.th ) โดยได้ระบุเอาไว้ด้วยว่าเป็น “การคาดการณ์เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558” ซึ่งถือได้ว่าเป็น การเตือนภัยระยะต้นจากระบบเตือนภัย โดยได้อธิบายถึงปัจจัยด้านลบและด้านบวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเตือนภัยดังกล่าว ซึ่งได้มีการชี้ให้เห็นว่า “ด้านบวก” คือ “ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของไทย (LEI) ส่งสัญญาณดีขึ้น ตามการขยายตัวขององค์ประกอบส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (โอมาน)” ส่วน “ด้านลบ” ปรากฏว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (BSI) ส่งสัญญาณชะลอลง ตามความเชื่อมั่นที่ปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะด้านการผลิต และผลประกอบการ” รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศประกอบกัน นอกจากนี้ยังได้มีการอธิบายเพิ่มเติมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเอาไว้ว่า “OIE CLI ชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 100.10 ทำให้คาดว่าในอนาคต 1-3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน – สิงหาคม 2558) ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มชะลอลง สะท้อนจากค่าดัชนีฯ อยู่ระดับใกล้เคียงเส้นมาตรฐาน […]

เตือน “ไตรมาส 3/58” ความเชื่อมั่นนักธุรกิจ “ดิ่ง” อีก! ดัชนีพาณิชย์ ชี้ เศรษฐกิจไทยเปราะบาง ปชช.ยังกังวล

เศรษฐกิจไทยยังคงส่งสัญญาณ “ดี” ไม่ได้ แบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ช่วยกันยืนยัน กลับกัน “ตังเลขดัชนี” ต่างๆ ที่ออกมา โดยเฉพาะของหน่วยงานรัฐ เองนั้น “สวนทาง” กับคำพูดที่ว่า “เศรษฐกิจดี” ของคณะรัฐมนตรี ใน คสช.อย่างสิ้นเชิง ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 “กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์” ได้เผยแพร่รายงาน “ดัชนีชี้ทิศทางเศรษฐกิจ” ซึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างเปราะบาง โดย “ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ” ชี้ให้เห็นว่า “ไตรมาส 3/2558 (ก.ค.-ก.ย.2558) ความเชื่อมั่นของนัก ธุรกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดัชนีมีค่า 47.7 โดยคาดว่าจะ ดีขึ้นร้อยละ 24.9 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 45.6 และไม่ดี ร้อยละ 29.5 สำหรับ “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค” ปรากฏว่า “เดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค   […]

โร้ดแม็บ ???

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ทวิตเตอร์ @WassanaNanuam ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง ชื่อดัง ได้ทวิตข้อความระบุว่า “พลเอกประวิตร ขอเวลาอีกปีเศษๆมี รธน.เสร็จ มีเลือกตั้ง เข้าโรดแมพระยะ3รัฐบาลใหม่สานต่อ ตอนนี้อย่าเพิ่งออกมาไม่ว่ากลุ่มไหน” ซึ่งข้อความ “ขอเวลาอีกปีเศษๆ มี รธน.เสร็จ มีเลือกตั้ง” นั้นดูเหมือนจะเป็น “ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป” จาก “คำพูด” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ หลายวาระและหลายหน โดยเฉพาะเรื่อง โร้ดแม็บไปสู่การเลือกตั้งของ คสช. ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เว็บไซด์เนชั่นทีวี ( http://www.nationtv.tv ) ได้รายงานเอาไว้ว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทย ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการว่า ญี่ปุ่นเข้าใจและเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองไทย โดยส่วนตัวได้ชี้แจงด้วยว่า ไทยกำลังเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยตามโรดแมปที่วางไว้ โดยการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จะใช้เวลาอีกไม่นาน และคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในช่วงต้นปี 2559 พร้อมทั้งยืนยันว่า […]

เศรษฐกิจดี๊ดีๆ! สถิติแห่งชาติ เผยยอดว่างงาน พฤษภา’58 ยังพุ่ง 3.5แสน "อุดมศึกษา" ตกงานมากสุด 1.6แสน

แม้ “รัฐมนตรีเศรษฐกิจ” ของ รัฐบาล คสช. จะช่วยกันยืนยันผ่านทุกช่องทางว่า เศรษฐกิจไทยยุครัฐบาลคณะรัฐประหารนั้น “ยังดีอยู่” หรือแม้แต่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรัฐประหาร จะออกมาพูดบ่อยครั้งว่า “เศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้ว” และถึงขั้นห้ามปรามประชาชนว่า “อย่าไปเชื่อคนที่พูดว่าเศรษฐกิจตกต่ำ” แต่กระนั้น ข้อมูลที่ออกมา รวมไปถึง ตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจต่างๆ กลับยังคง “สวนทางกับคำพูดของแกนนำและบุคคลในรัฐบาล” อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก “ค่าดัชนี” ที่ออกมาแต่ละตัว ล้วนแต่ส่งสัญญาณว่า “เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะย่ำแย่” อย่างหนัก ไม่เปลี่ยนแปลง ล่าสุด “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” กระทรวงเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เผยแพร่ “สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เดือนพฤษภาคม 2558)” นั้นพบว่า จำนวนผู้วางงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 3.55 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการ ว่างงานร้อยละ 0.9 ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.1 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (จาก […]

เปิดรายละเอียด คดี “สุภา ปิยะจิตติ” เอี่ยวทุจริตโฆษณา ขสมก.ต้นตอ ป.ป.ช.โดน ป.ป.ช.สอบโกง ก่อนคดีหมดอายุความ

กลายเป็นการสร้าง “ข้อกังขา” ครั้งใหญ่ให้กับสังคมไทย อีกครั้ง สำหรับ ป.ป.ช. ที่จนขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้ากรณีที่ สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. คนสำคัญ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.สั่งให้สอบสวนกรณีที่มีส่วนร่วมในขณะดำรงตำแหน่ง กรรมบริหารกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เมื่อปี 2543 ซึ่งมีการประกวดราคาให้เช่าพื้นที่โฆษณารถโดยสาร ขสมก. ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องที่ ป.ป.ช.สอบทุจริต ที่มี กรรมการ ป.ป.ช.เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาร่วม แต่คดีดังกล่าวยังยืดเยื้อยาวนานมากกว่า 15 ปี โดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ แม้แต่น้อย ซ้ำร้ายไปกว่านั้น คดีดังกล่าวกำลังจะหมดอายุความในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ด้วย สำหรับคดีดังกล่าว นางสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.ในปัจจุบัน ได้ถูกกล่าวหาว่า ขณะดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” หรือ ขสมก. ในช่วงปี 2543 จากบริษัทเอกชนว่ามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต ในกรณีการประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ 1,109 คัน โดยมิชอบซึ่งมีการแก้ไขรายละเอียดแบบสัญญา ทำให้รายได้หายไปไม่ต่ำกว่า 32 ล้าน […]

จับตาคดี “สุภา ปิยะจิตติ” ปปช.ฉาวติดปมเอี่ยวทุจริตโฆษณารถเมล์ ขสมก. ซุ่ม "สอบกันเอง" หมดอายุความ สิงหา’58

ในช่วงวิกฤตการเมืองไทย องค์กร ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นับเป็นองค์กรหนึ่งถูกตั้งคำถามมากที่สุดว่า “ทำหน้าที่” ได้อย่างถูกต้อง-เป็นธรรม-เป็นกลาง หรือไม่ ? โดยเฉพาะเรื่อง “ความเป็นกลางและความเป็นธรรมทางการเมือง” ซึ่งบ่อยครั้ง พฤติกรรม การแสดงออกของ “ป.ป.ช.” ได้ชวนให้ประชาชนจำนวนมากในประเทศตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ ประชาชนคนไทยและสังคมไทย คงต้องหันกลับมาจับตาการทำงานของ ป.ป.ช.อีกครั้ง เพราะได้มี “รายงานข่าวจาก ป.ป.ช.” แจ้งว่า “สุภา ปิยะจิตติ” กรรมการ ป.ป.ช.อีกหนึ่งคนสำคัญ ซึ่งได้ ถูก “ป.ป.ช.” สั่งให้ไต่สวนก่อนหน้านี้ ว่าขณะดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” หรือ ขสมก. ได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ในกรณีการประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ 1,109 คัน โดยมิชอบ เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดของแบบสัญญาทำให้รายได้หายไปไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท และการประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศรุ่น ยูโรทู 750 คัน โดยมิชอบ ซึ่งมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ในเดือนเมษายนและสิงหาคม พ.ศ.2543 หรือไม่ ? ซึ่งกรณีดังกล่าว […]

‹ Previous1234567891011Next ›Last »
Page 6 of 30