ที่นี่และที่นั่น

วิกฤต? “พาณิชย์” เตือน “ราคาข้าว” ร่วงยาว ก.ย. ยัน พ.ย.60 เผย ยาง-มัน-ข้าวโพด กอดคอทรุดต่อเนื่อง

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำเอกสารพยากรณ์สินค้าเกษตร ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2560 โดยมีข้อมูลน่าสนใจ ในส่วนของ “ราคาข้าว”  ตั้งแต่ กันยายน – พฤศจิกายน 2560 ส่อต้องอยู่ในภาวะ ราคาตกต่ำกว่าเดิม รวมไปถึง ยางพารา มันสำปะหลังและข้าวโพด ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะราคาตกต่ำต่อเนื่องไปด้วย   

โดย กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่เอกสาร “พยากรณ์สินค้าเกษตรช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560” ซึ่งผลการพยากรณ์ชี้ให้เห็นว่า ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้ง ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด ราคาตกต่ำอย่างหนัก โดยเฉพาะข้าว ที่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด แม้ผลผลิตจะลดน้อยลงเนื่องจากปัญหาเรื่องอุทกภัยแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหา “ราคาตกต่ำ” อีก โดยที่ยังไม่หน่วยงานไหน หาหนทางแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดย ผลพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน กันยายน 2560 – ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 ข้าวนาปี ปี 2560/2561 ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจะออกมากในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. อย่างไรก็ตาม ผลจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของข้าวที่จะออกสู่ตลาด ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ในส่วนของ มันสำปะหลัง นั้นผลพยากรณ์ระบุว่า เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มทยอยขุดหัวมันฤดูใหม่ออกสู่ตลาดขณะที่ภาครัฐเตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว แนวโน้มราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ราคายังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

สัปปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้วปรับตัวลดลง และอาจเกิดปัญหาด้านราคา ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าโรงงานจะมีความต้องการซื้อเพื่อเก็บสต๊อก แต่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากและมีความชื้น ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง