ที่นี่และที่นั่น

เปิดรายงาน “ราคาข้าว” รอบ 10 ปี สุดอึ้ง! “ยุค คสช.” ปี 2560 เฉลี่ย “ต่ำ” กว่าราคาปี 2551 ลิบ

กลายเป็นเรื่องร้อน ขึ้นมาเมื่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า ในการพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ….” ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการกำหนดประเภทการใช้น้ำ สิทธิการใช้น้ำ รวมไปถึงการ กำหนดอัตราการเก็บ “ค่าใช้น้ำ”

ซึ่งแม้แต่ คนที่ประกอบอาชีพ  “เกษตรกร”  ก็อาจจะต้องถูกเรียกเก็บ “ค่าใช้น้ำ” ตามกฎหมายใหม่นี้ด้วย

ส่งผลให้ “เกษตรกร” ทั้งรายเล็กรายใหญ่ ออกมาส่งสัญญาณต่อต้านแนวคิดนี้กันอย่างหนัก กระทั่งประกาศจะมีการแสดงพลังต่อต้านกฎหมายนี้

ทำให้ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้ “สนช.” สายทหาร ทั้งหลายออกมาปฏิเสธข่าวกันพัลวัน

 

ซึ่งจนถึงขณะนี้ แม้ สนช. ทั้งหลาย จะออกมายืนยันว่า ไม่มีแนวคิดการผลักดันเรื่องการ “เก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกร”  ใน “ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ” ซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาของ สนช.  แต่กระนั้นดูเหมือน เกษตรกร ชาวบ้านและประชาชน ทั่วไปก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สภาพเศรษฐกิจของประชาชนระดับล่าง ค่อนข้างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จนแทบไม่เหลืออะไร

ซ้ำร้าย สถานการณ์พืชผลทางการเกษตร ขณะนี้ก็ตกต่ำลง แทบจะไม่มีทีท่าว่าจะยกระดับสูงขึ้นได้ ด้วยวิธีการใด โดยเฉพาะ “ราคาข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ และเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศก็ล้วนเป็นชาวนาผู้ปลููกข้าว

 

จากการตรวจสอบ “ราคาข้าว” จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา โดยเฉลี่ยขณะนี้ (ปี 2560) นั้น “ตกต่ำ” อย่างมาก และ ตกต่ำกว่า ราคาข้าวเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว คือในช่วงปี 2551 อย่างมากด้วยเช่นกัน

 

โดยในรายงาน “ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ทั้งประเทศ ปี 2540-2560” พบว่า ราคาในปี 2560 เฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นมา อยู่ที่ 7,720 บาทต่อตัน ในขณะที่เมื่อย้อนไปดู ราคาเมื่อปี 2551 เฉลี่ยทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 ปรากฎว่าอยู่ที่ 10,524 บาทต่อตัน  

ซึ่ง ราคาข้าวในปี 2551 สูงกว่า ราคาในปี 2560 กว่า 2,804 บาทต่อตัน  

นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ในส่วนของรายงาน “ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ทั้งประเทศ ปี 2540 – 2560” พบว่า ราคาในปี 2560 โดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นมาอยู่ที่ราคา 10,281 บาทต่อตัน ในขณะที่เมื่อย้อนไปดู ราคาเมื่อปี 2551 เฉลี่ยทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 จะอยู่ที่ 12,536 บาทต่อตัน

ซึ่งก็ทำให้ ราคาในปี 2551 สูงกว่า ราคาในปี 2560 กว่า  2,255 บาทต่อตัน